Choose language:   ENGLISH |   中文   |  MELAYU
 
IzzyMenu.com


Nilai-nilai Teras Kumpulan BASIS, Wawasan dan Misi


Matlamat Teras BASIS

Integriti (Kami mendukung piawaian tertinggi integriti dalam kesemua tindakan-tindakan kita.)
Kemahuan untuk berjaya (Kami mempamerkan satu kemahuan yang kuat untuk berjaya dalam pasar dan dalam seluruh aspek perniagaan kita.)
Kreativiti
Bertanggungjawab atas komitmen , keputusan , kualiti kepada pelanggan, pemegang saham, rakan , dan pekerja .
Kerja Berpasukan (Kami rakan sekerja, merentasi sempadan, memahami keperluan pelanggan kita dan untuk membantu kejayaan syarikat.)
Komited terhadap pelanggan, rakan, dan teknologi .
Kesediaan untuk menghadapi cabaran besar dan melihat kehadapan .
Mengkritik diri, menyoal, dan berjanji untuk keunggulan peribadi dan kemajuan diri.
Tanggungjawab sosial (Kami rakyat yang bertanggungjawab dalam komuniti di mana kami hidup dan kerja.)
Warganegara Global (Menyertai penuh tanggungjawab dalam pasaran dunia, memahami dan menghormati undang-undang, nilai dan budaya di mana kami berurusan;menambah keuntungan dalam semua pasaran; memperkenalkan perniagaan yang sihat secara global; dan menyumbang secara positif dalam setiap masyarakat yang kami gelarkan rumah, kedua-dua secara peribadi dan organisasi.)

Teras Matlamat
Matlamat Visi

 

BASISNET JOBMARKET MALAYSIA 1000 MALAYSIA 1000 MALAYSIA 1000 Image Map
  Copyright © BASIS Group of Companies Best viewed at a resolution of 1024x768 with Firefox browser  
Share